Norsk økonomi er i resesjon: –Er på finanskrisenivå

Norsk økonomi er i resesjon: –Er på finanskrisenivå

FNI-indeksen bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi. Grunnet koronakrisen og diskusjonen om hvilke virkninger krisen har på norsk økonomi, er indeksen oppdatert med nye tall frem til 24. mars. Oppdateringen indikerer et klart resesjonsbilde, der fallet i konjunkturene allerede er like ille som under finanskrisen. Indeksen er levert av Handelshøyskolen BI og analysebyrået Retriever.

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 24. mars 2020.

-Fordi vi nå har en ekstraordinær situasjon og behovet for konjunkturtall er spesielt høyt, har vi gjort denne oppdateringen utenom de månedlige oppdateringene av indeksen, uttaler daglig leder i Retriever Guro Lindebjerg.

Utviklingen i FNI-indeksen har i lang tid signalisert at konjunkturtoppen er bak oss, og at norsk økonomi har utviklet seg svakt under trend. Koronakrisen, og de siste ukers utvikling, har drastisk endret dette. FNI-indeksen er nå på negative nivåer som helt tydelig signaliserer at norsk økonomi allerede er i en kraftig resesjon.

Grafen viser dette med tydelighet. Her sammenlignes utviklingen i FNI-indeksen i dag, med slik den så ut ved starten av finans- og oljekrisen. Tallene er normalisert til 0 ved det antatte starttidspunktet for hver krise, og viser utviklingen i FNI-indeksen 30 dager forut for dette, og opptil 90 dager etterpå.

Like bratt som under finanskrisen

Til forskjell fra de historiske tallene for finans- og oljekrisen, har vi per i dag få harde økonomiske tall som sier oss noe om nå-situasjonen i norsk økonomi.

 FNI-indeksen indikerer allerede at fallet i konjunkturene er like bratt og negativt som under finanskrisen. Vi forventer dessverre at dette bildet bare blir verre etter hvert som flere harde tall og nyheter publiseres. Vi vil fremover følge konjunkturbildet tett, og trolig publisere oppdaterte FNI-tall oftere enn ved de regulære månedlige oppdateringene, uttaler førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI.

FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer, og sammen med BNP blir disse brukt for å beregne en daglig konjunkturindeks.

-Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling, uttaler Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI.  

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Relaterte emner:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *