EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Oct 12, 2012 Artikler by admin

Spørsmål:
Hei,

hvis man ikke har noen som kan hjelpe til med egenkapital, hva gjør man da? Er det ikke mulig å låne 100%, eller gjelder det bare i husbanken?

Svar:
Dersom du ikke har egenkapital, og ingen til å hjelpe deg kan du forsøke å få lån i Husbanken.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du kan få startlån og eventuelt hvor mye du kan få.

Forutsetningen er at du har tilstrekkelig inntekt til å dekke de utgiftene du har til lån og livsopphold, og eventuelt andre økonomiske utgifter.

Relaterte emner:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *