Du får ikke gjeld pga GPS spoofing

Du får ikke gjeld pga GPS spoofing

Noen kan kanskje bekymre seg for såkalt GPS spoofing, noe vi mener er unødvendig. Teknologien er nærmest ubrukelig i de aller fleste tilfeller. Les hvorfor!

En stjålen yacht

En professor og hans forskningsteam ved universitetet i Austin, Texas, ”kapret” nylig en yacht i Middelhavet. Båten ”White Rose” har en verdi av den nette sum 640 millioner kroner, noe som indikerer at en slik kapring ville vært et gedigent økonomisk tap for eieren. Det hele var heldigvis kun et prøveprosjekt på såkalt GPS spoofing og satte ikke eieren i bunnløs gjeld.

Hva er GPS spoofing?

Kort beskrevet dreier dette seg om å bruke en innretning som avgir et sterkere signal en senderen på enheten man vil ta kontroll over. GPS navigatorer og GPS trackere sender et signal til satellittsystemet de er koblet mot, med en viss styrke. Er man nært nok, og har en sterkere sender, kan man lage et falskt signal som narrer den som styrer for eksempel båten. I tilfellet med yachten White Rose, satt operatøren av spoof-senderen oppe på dekk. Ved å justere signalet ble båtens navigasjonssystem narret til å tro at den var ute av kurs. Dermed prøvde båten å korrigere kursen, noe som førte til at den faktisk kom ut av kurs reelt sett, og i økende grad. Jo lengre en enhet reiser ute av kurs, desto verre blir det. Enheten får aldri kontakt med satellittsystemet og styres dermed av det falske signalet.

Kan dette utnyttes av kriminelle?

Teoretisk kan dette åpne opp for muligheter for mennesker med uærlige hensikter. Men, det er viktig å vite at dette uansett neppe blir et problem for vanlige folk som har GPS tracking på for eksempel båten eller bilen. Foreløpig er dette uansett noe som kun ligger på utviklernes bord, og det finnes ingen bevis for at forbrytere har benyttet seg av teknologien enda. Utstyr til å spoofe GPS-signaler vil nok bli ulovlig å omsette og nåværende utstyr er så dyrt at det er egnet til å sette kjøpere i gjeld ved å kjøpe. Det er allerede implementert begrensninger i omsetning av GPS jammere, apparater som blokkerer GPS-signaler. Prinsippet her er det samme som du kanskje har opplevd i enkelte kinosaler, der signalene fra telefonen din ikke når ut. Slike GPS-jammere er en fare for en rekke systemer, blant annet for navigasjonssystemene på flyplasser. Derfor er jammere allerede forbudt å selge eller markedsføre i de fleste vestlige land, og koster derfor mye penger på svartebørsen.

Konkrete eksempler

Denne type teknologi er til større bekymring i militære sammenhenger. Iran har for eksempel påstått de overtok kontrollen på en amerikansk drone med GPS spoofing-utstyr og dermed påførte amerikanerne økonomisk tap samt mistet etteretning. Amerikanske myndigheter benekter dette, men teoretisk er dette mulig, og noe som er utført i forskningssammenheng på sivile droner. Likevel er militær hacking langt mindre sårbar, på grunn av kryptering, så mye tyder på at Iran bløffer med denne påstanden. I det sivile vet man om tilfeller der lastebilsjåfører har forsøkt å blokkere GPS-signaler fra bilen, slik at arbeidsgiveren ikke vet hvor de befinner seg. Ille nok, men enkelt å både oppdage og sikre seg mot. Disse militære forholdene vil allikevel ikke ha noen innvirkning på vår økonomiske situasjon, det er heller andre ting som betyr mer der.

Liten grunn til bekymring

Hva fremtiden bringer vet man ikke. En løsning dersom spoofing og lignende blir mer vanlige verktøy for forbrytere, er bedre kryptering. Sannsynligvis vil dette ikke bli aktuelt, da det sivile GPS-systemet er i prinsippet avhengig av åpenhet. Som i andre lignende tilfeller er det en trygghet i det at de fleste lands myndigheter er avhengige av at GPS-systemer er trygge i bruk. Blant annet bygges det flere landbaserte master (eLoran – enhanced long-range navigation) som kan overta en del av trafikken og som gjør det vanskeligere å utnytte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *