Penger før i tiden

Penger før i tiden

I forbindelse med finanskrisen var det mange som foretrakk å investere i fysisk gull. Årsaken var frykten for å tape verdier på grunn av papirgull og andre verdipapirer. I tidligere tider var det sølv som gjaldt som sikkerhet, i tillegg til at sølv var populært til smykker og pynt. Norges Bank ble etablert i 1816 og feirer sitt 200-årsjubileum i 2016. I det dansk-norske pengesystemet var det riksdaleren som var pengeenheten. Den hadde sin faste verdi mot sølv.

Bytteøkonomi

Allerede i 1736 fikk papirpenger økende omfang. Men fortsatt var store deler av den norske økonomien en bytteøkonomi. Satt du med sedler i riksdaler, kunne du derfor kreve å få vekslet sedlene mot fysisk sølv. Hver riksdaler ble da satt til ca 25 gram fint sølv. Plikten til innløsning ble det slutt på i 1757. Men den ble innført igjen i 1842.

Et vesentlig poeng er å bevare tilliten til penger og pengeverdien. Myndighetene bestemmer hva som er godkjent som betalingsmidler. Dette er Norges Banks ansvar. Tilliten er igjen basert på at pengeverdien ikke endrer seg for mye over tid. I en vanskelig økonomisk periode mellom 1807 og 1812 mistet mange tilliten til sedlenes verdi. Det ble derfor satt i gang flere tiltak for å rette opp igjen tilliten. Riksbankdaler ble ny pengeenhet. Den fikk halve sølvverdien av den forrige riksdaler species. Om du vekslet inn gamle sedler mot de nye, fikk du et innvekslingsforhold på 6 : 1. Det var en nedskriving på nesten 90 prosent.

Historikk

Den første norske mynten ble preget av Olav Tryggvason i 995. Frem mot sen middelalder ble myntene slått i rent sølv. Alternativet var sølvlegeringer. Verdien ble da satt til en bestemt vekt i sølv. Senere kom det mynter i gull og også kobber og legeringer av nikkel. Under den andre verdenskrig ble kobber og nikkel erstattet av jern (ettøringer, toøringer og femøringer). Om du trengte 10-øringer, 25- og 50-øringer, ble det brukt sink. Årsaken var at kobbernikkel ble brukt i rustningsindustrien.

Det ble ikke produsert sølv i vikingtiden i Skandinavia. Men det er funnet sølvgjenstander som viser at vikingene brukte sølv som de hadde fått enten gjennom sine plyndringer eller gjennom handel.

Relaterte emner:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *