HVA ER EN GJELDSORDNING?

HVA ER EN GJELDSORDNING?

Mange med gjeldsproblemer har hørt om at det finnes en «siste utvei» nemlig en gjeldsordning.  En enkel definisjon på gjeldsordning er at du betaler tilbake så mye du klarer i løpet av en gitt periode. Men dette er en alt for enkel forklaring. Vi skal nå fortelle deg hva en gjeldsordning er og hva det betyr for deg.

Først vil vi beskrive gjeldsordningen for at du skal skjønne prosessen, dette har vi gjort igjennom å besvare de spørsmål vi får oftest.

Hva er en rettslig gjeldsordning?
En gjeldsordning er en mulighet for mennesker med ett alvorlig gjeldsproblem til å få en ny sjanse med blanke ark. Det er en rettslig avtale utarbeidet av Namsmann som krever at du betaler ned så mye som mulig til dine kreditorer dette i løpet av en 5 års periode (det kan være en lenger periode, men veldig sjeldent). Det som er resterende av gjeld etter perioden, skal  slettes av kreditorene.

Dersom du eier hus,hytte,bil eller andre verdier så vil Namsmannen kreve at du selger disse eiendelene for å dekke inn kravene i fra kreditorene.

Hvem kan få en rettslig gjeldsordning?
I utgangspunktet er gjeldsordning en ordning for alle privatpersoner med ett betydelig gjeldsproblem. Men det er en del krav du må oppfylle for å kvalifisere til en slik ordning.  Ett krav som må oppfylles er at du må ha prøvd selv først, igjennom en utenomrettslig gjeldsordning, hvordan du kan gjøre det har vi skrevet om her. Du må også være ute av stand til å betjene gjelden din, ikke bare per dags dato men også i fremtiden.

Det er også ett krav at gjelden ikke er støtende, dette betyr at dersom gjelden du har pådratt deg er «fersk» så kvalifiserer du ikke til en gjeldsordning da må du se på andre løsninger som for eksempel en utenomrettslig gjeldsordning.

Hva betyr en rettslig gjeldsordning for din økonomi?
Det å ha en gjeldsordning betyr at du må leve nøkternt i perioden gjeldsordningen løper. Hva det betyr for din økonomi kan du sjekke på DINSIDE.NO sin gjeldsordningskalkulator. Men du må være klar over at det ikke er rom for utskeielser økonomisk under denne perioden.

Bør du velge en rettslig gjeldsordning?
En gjeldsordning er en belastning for en hver person eller husstand. Det kan fort høres veldig komfortabelt ut å få slettet all gjeld men hver oppmerksom på at dette ikke er tilfelle. Du vil kun få leve på minste satsene til staten og det er ikke lett i dagens samfunn.

Dersom du mener at din gjeld ikke lar seg nedbetale i løpet av 10-15 år så bør du vurdere en rettslig gjeldsordning. Vi anbefaler alle som vurderer dette å kontakte en uavhengig gjeldsrådgiver, dette kan få hjelp av via din kommune.

Hvordan søker jeg om en rettslig gjeldsordning?
En søknad må gå igjennom Namsmannen i din kommune. Deretter vil Tingretten avgjøre om det skal opprettes offentlig gjeldsforhandling. Hvis Tingretten bestemmer at det er grunnlag for dette så blir din gjeld «fryst» i en periode, vanligvis 4 måneder. Denne perioden skal brukes til å utforme en nedbetalingsplan til dine kreditorer, dette gjøres i samråd med Namsmannen.  Dette sendes så ut til dine kreditorer for godkjennelse. Hvis nedbetalingsplanen blir godkjent av kreditorene så er disse juridisk bundet til denne avtalen. Dersom noen av kreditorene nekter å godta nedbetalingsplanen, kan man modifisere denne for å se om de da godkjenner denne. Om kreditorene forsatt nekter kan Namsmannen velge å erklære en tvungen gjeldsordning, hvis han finner at kravene til dette er oppfylt. Dette betyr at kreditorene blir tvunget til å godta nedbetalingsplanen.

*Dette er kun ment som en pekepinn for deg som er ute etter informasjon om rettslig gjeldsordning. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med din kommunes gjeldsrådgiver får nøyaktig informasjon om betingelser,krav. . 

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *