Færre unge menn enn kvinner stemte ved valget

Færre unge menn enn kvinner stemte ved valget

Stortingsvalget 2021 er overstått og vi sitter nå igjen med dette valgets statistikk. Statistikken viser oss at det er en overraskende skille mellom unge menn og unge kvinners deltakelse i valget. Ferske tall viser nemlig at kjønnsforskjellen hos de mellom 18-24 år som brukte stemmeretten sin er størst, og der er de unge mennene kommer dårligst ut.

En bekymringsfull utvikling

En utvikling som dette er svært bekymringsfull, sier forskere. Tall som SSB publiserte på torsdag viser oss at det var 11 % flere kvinner enn menn som stemte blant førstegangsvelgerne. For de som skulle stemme for andre gang, mellom 20 og 24 år, så økte forskjellen mellom kjønnene til 13 %.

For noen år tilbake kunne man se startet på en statistikk som viste at kvinnene sitt engasjement innen politikken var større enn menns. Dette mønsteret har blitt forsterket ved de tre siste valgene vi har hatt i Norge. Utviklingen er noe man må ta seriøst og fortsette å følge nøye.

Hva de unge faktisk stemte på er tall som vi ikke får sett før mars 2022, forteller Øyvin Kleven i SSB.

Hvordan kan dette ha skjedd?

Trenden hvor færre og færre unge menn bruker stemmeretten sin har allerede foregått en stund. Likevel er dette en endring som har utspilt seg på kort tid, sier Johannes Bergh som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Ser man kun 20 år tilbake, så var det langt flere menn enn kvinner som brukte stemmeretten. Nå er det altså motsatt.

På andre arenaer er det fremdeles flere antall menn enn kvinner som er aktive. Pengespill på nett, enten det er spilleautomater eller tipping på sport er et av dem. Kasino på Storspiller er et av casinoene som prøver å være så kjønnsnøytrale som mulig for å se om dette er tall det går ann å balansere mer ut.

En delforklaring på ulikhetene ved valget kan være at jenter i dag vokser opp med at syn av at det er vanlig for kvinner å ha maktposisjoner i samfunnet – dette helt opp på regjeringsnivå.

Ser man på statistikken for de eldste aldersgruppene, så er det nemlig flest menn som stemmer. Menn i de eldre aldersgruppene vokste derimot opp under en tid hvor det stort sett var menn som deltok i politikken.

Det er også ingen tvil om at utdanning påvirker Norges valgtall. Tallene viser nemlig også en vesentlig skille mellom nordmenn med og uten høyere utdanning. Dette er noe vi har visst lenge.

Nå har det seg nemlig også slik at det er flere kvinner enn menn som velger å utdanne seg videre etter den videregående skolen. Man kan se på det slik at utdanning er det nye moderne klasseskillet i vår tid.

En utfordring for demokratiet

Forskerne er enige om at demokratiet står ovenfor en utfordring når det er en gruppe som stemmer mer og andre faller fra. Da mister denne samfunnsgruppen sin innflytelse og muligheten til å være med å bestemme. På sikt er faren at unge menn, som det nå gjelder, mister tillit til politikken.

Det er ikke bare Norge dette gjelder, for både Danmark og Sverige har en tilsvarende utvikling i valgtrender blant de unge.

Sammendrag

SSB har denne uken publisert ferske tall knyttet til årets stortingsvalg. Der viser statistikken at langt flere unge kvinner enn menn mellom 18 og 24 år har brukt stemmeretten sin. Dette er forskere enige om at er bekymringsfullt.

Om denne trenden fortsetter, så er faren at unge menn blir mindre representert i sine saker og verdier på sikt, når de velger å ikke stemme.

Relaterte emner: