Bli rik med metalldetektor? Kan man beholde det man finner?

Bli rik med metalldetektor? Kan man beholde det man finner?

I USA og andre større land har metallsøking med metalldetektor blitt veldig populært etter at nedgangstidene har slått inn. Man finner gull og penger til å finansiere sitt daglige brød. Men hvordan er det her i Norge, kan man beholde det man finner uansett hva man finner og hvor man finner det?

På dette spørsmålet finnes det vel tilnærmet like mange svar som det finnes folk som søker, men det hele kan kortes ned til to svært korte svar; ja, det kan man, og, nei, det kan man ikke.

Forvirret? Fullt forståelig, men når det gjelder gjenstander man finner i jorden er det faktisk slik at de tilhører grunneieren. Og så er spørsmålet hva man har avtalt med vedkommende, den gangen man spurte pent, og fikk tillatelse til, å gå på grunnen for å søke med metalldetektor. Noen grunneiere vil gjerne vite hva som finnes, og skulle det dukke opp noe helt spesielt som kanskje har affeksjonsverdi for dem, kan de hende de gjerne vil beholde dem selv. Da tar man noen fine bilder til fotoalbumet, før man høflig overrekker gjenstandene til sin rettmessige eier.

Andre ganger hender det man finner nyere ting, gjerne smykker eller nøkler, som noen helt åpenbart har mistet, og da bør man i utgangspunktet se om man kan finne eieren, eventuelt vurdere å levere funnet inn til politiet så de kan ta vare på det.

Finner man ting og gjenstander med metalldetektor, eller på andre måter, og man mistenker det å være fra tidligere enn 1537 så er det faktisk innleveringsplikt på disse, helt uavhengig av hva både du som finner og grunneier måtte mene, og det er faktisk forbundet med straffeansvar å unnlate dette. Gjenstander av denne alder skal innleveres enten til et arkeologisk museum eller fylkesarkeologen. Det er viktig å merke seg at slike gjenstander ikke skal renses, men legges i en forseglet plastpose i et kjøleskap inntil den kan overleveres, eventuelt blir hentet.

Finner man mynter skal disse også innleveres dersom de er eldre enn fra 1650, også disse innleveres til fylkesarkeologen, eller man kan henvende seg direkte til Universitetets myntkabinett i Oslo. Husk å avmerke funnstedene enten på et kart eller med gps-koordinater, slik at det vil være lett å finne tilbake til dem senere, for evt. å søke mer.

Når det gjelder effekter av samisk opphav gjelder litt andre regler, og her skal alt som er eldre enn hundre år innleveres eller rapporteres. Spesielt hvis man metallsøker i områder med mye samisk aktivitet kan man finne spor etter fangst og kanskje gamle vrak etter båter, hvilket er ting som ikke akkurat er så enkle å ta med seg for innlevering. Disse gjenstandene registreres på kart eller med gps-koordinater, som man så innrapporterer til myndighetene.

Noen ganger finner man kuriose ting som for eksempel gamle beltespenner, gamle patronhylser og iblant forskjellige skytevåpen og kniver, eller bestikk. Dette er selvfølgelig ting som kan være morsomme å ha i samlingen sin, og dersom de heller ikke faller inn under bestemmelsene om innleveringsplikt, er det ingenting i veien for det. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte våpen, selv om de er gamle og ikke virker lenger, faller inn under våpenloven, så her vil en snartur innom nærmeste politistasjon være en fornuftig ting å gjøre. Kniver er ikke noe problem, og selv om man ikke mistenker dem for å falle inn under innleveringsplikten kan det alltid være hyggelig å ta dem med seg til nærmeste museum for å kanskje få dem identifisert. Dessuten setter de pris på å høre om funn, selv om de ikke har noen rett til å beholde alt du finner med metalldetektoren din.

Relaterte emner:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *