Måned: oktober 2020

100 kommuner må kutte hytteskatten

I statsbudsjettet som ble fremlagt i går, foreslår Regjeringen å redusere den maksimale skattesatsen for eiendomsskatt fra 5 promille til 4 promille. Dette betyr at rundt 100 kommuner må sette ned skattesatsen. Det er ingenting som tyder på at forslaget ikke vil få flertall i Stortinget. Redusert eiendomsskatt har vært et viktig punkt for Solberg-regjeringen,
Les mer